Keuring

Iedere zonneboiler, maar ook CV ketel, moet om een bepaalde periode gekeurd worden. Het belangrijkste doel van de keuring is veiligheid, met name op het gebied van gasuitstoot in je woning. De voordelen van een keuring zijn het voorkomen van storingen, het verlengen van de levensduur en voorkoming van de terugloop van het rendement van de zonnecollector. Het kan tot 10% rendement opleveren als je zonneboiler en/of CV ketel in goede conditie is. Dit scheelt behoorlijk op de energierekening. Het laatste belangrijke punt is de garantie die je meekrijgt van de fabriek.

De onderhoudskosten van je CV-ketel

Waarschijnlijk heb je bij de koop van je ketel een service- en onderhoudscontract afgesloten. Hierin heb je bepaald wat je laat uitvoeren via dat contract. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je pas onderhoudsbeurten wilt na 5 jaar. Een onderhoudsbeurt zonder contract kost gemiddeld €50 per uur aan arbeidsloon, inclusief voorrijkosten en zonder eventuele materiaalkosten die voorkomen.

Wat houdt een keuring in?

Bij een kleine keuring van ongeveer een half uur worden er geen onderdelen vervangen, maar wordt er alleen gekeken naar de verhouding van de rookgassen, de waterdruk en het expansievat. Daarbij wordt er gecontroleerd op lekkages en vocht rond het overdrukventiel. Bij een uitgebreide keuring van een uur worden er altijd kleine onderdelen vernieuwd, denk hierbij aan pakkingen, en grote onderdelen gedemonteerd en goed schoongemaakt.

Keuring regelmaat

De duur van de keuring en het eventueel vervangen van onderdelen, is afhankelijk van de leeftijd van je ketel, het gebruik van je ketel en het aantal keuringen dat de ketel al heeft gekregen. Een keuring voor een nieuwe ketel hoeft de eerste 5 jaar alleen maar om het jaar plaats te vinden. Nadat je de ketel 5 jaar in gebruik heb, dient deze ieder jaar gekeurd te worden.